Bautech Industrial and Decorative Flooring
Other countries
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Home page » Industrial » Systems & products » Reinforcing fibres » Polymer fibre » Baumex
Reinforcing fibres

Baumex | Macro polymer fibers

BAUMEX®

Macro polymer fibers for concrete reinforcement

  

Baumex polymer fibersBAUMEX® is an innovative, patented synthetic fibres made of the new, immune and tough polymer material. Performing the role of the basic structural reinforcement replacing a traditional mesh reinforcement and is enhancing the structure of concrete. In combination with properties of the synthetic material they are ensuring the unique shape effective and excellent species diversity of fibers in concrete.

 

 

USE
 • For the reinforcement of industrial floors and pavements communication.
 • For the reinforcement of prefabricated concrete products:
  • Small garden architecture forms
  • Tunnels
  • Oil tanks
  • Septic tanks
  • Well rings, etc.
 • Elimination of tradfitional mesh reinforcement
 • Added to concrete mixture are performing the role armaments minimizing cracking due to the inherent shrinkage of concrete.
 • For use in concrete mixtures for spraying concrete, screeds and mortars.
 • The addition of polypropylene fibers eliminates the use of expensive and often ineffective antishrinkage steel mesh reinforcement.

For professional use only.

 

CHARACTERISTICS
 • High tensile strenght
 • Effective elimination of cracks and fractures
 • Increasing the strenght parameters of concrete
 • The shape of Baumex offer strong mechanical Anchorage in the concrete
 • Ductility
 • Three dimensional armor
 • Eliminate a traditional mesh reinforcement
DOSAGE

Baumex polymeric fibers are using at the rate of 1,5 to 3,5 kg per m3 concrete mix or according to the guidelines specified in the technical sheet of the floor.

MIXING

Baumex polymeric fibers are dosing by weight to the aggregate tray. Fibers are added after the last fraction of aggregates before cements and plasticizer.

You can also add BAUMEX polymeric fibers directly into the truck mixer then it should be dispensed gradually 1 bag / 30 sec to the concrete mix.

pdf Baumex® fiber technical sheet

 

 

Macro polymer fibers 

Baumex® macro polymer fiber

 

MIXING TIME

The mixing time in the concrete plant can be maintained despite addition of fibers . Before emptying the truck mixer , concrete mix must be further mixed for 1-2 minutes at highest speed.

When fibers are dosing directly into the truck mixer, concrete mix must be further mixed before emptying at highest speed with the principle : one minute of additional mixing for 1m3 of concrete (e.g. 6m3 concrete = 6 minutes). The minimum mixing time = 3 minutes.

ADDITIONAL INFORMATION

All the information, and in particular, the recommendations relating to the application and end-use of BAutech products, are given in good faith based on Bautech current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Bautech recommendations. All technical data stated in this sheet are based on laboratory tests. Actuel measured data may vary due to circumstances beyond our control.

PACKAGE

Bags 6 kg

STORAGE

In the original, tightly closed packaging in a dry, well-ventilated areas.

 

SPECIFICATIONS
Material polymeric matrix of high density and strength
Lenght 39 mm
Diameter 0,78 mm
Shape single fibers (monofilaments) having a wavy shape
Specific surface 2 350 cm2/g
Tensile strength 470 N/mm2
Modulus of elasticity 3,6 GPa
Absorbability 0%

 

EU pallet, polymer fiber bags

 

Order by phone

 

How to mix Baumex polymer fiber with concrete

 

 

Tags: macro fiber, polymer fibre, reinforcement, replaces mesh

 

Nowoczesne włókna polimerowe do zbrojenia betonu. Zastępują stal.

Makrowłókna polimerowe BaumexBAUMEX® jest nowatorskim, opatentowanym makrowłóknem syntetycznym wykonanym z nowego, odpornego i wytrzymałego materiału polimerowego. Pełniąc rolę podstawowego zbrojenia konstrukcyjnego zastępuje tradycyjne zbrojenie siatkowe i stalowe włókna zbrojeniowe oraz wzmacnia strukturę betonu. Unikalny kształt w połączeniu z właściwościami materiału syntetycznego zapewniają efektywne zakotwienie i doskonałe przestrzenne rozmieszczenie włókien w betonie.

 

 

ZASTOSOWANIE MAKROWŁÓKNA
 • Do zbrojenia posadzek przemysłowych i nawierzchni komunikacyjnych
 • Do zbrojenia prefabrykatów betonowych - formy małej architektury ogrodowej, segmentów obudowy tuneli, zbiorników na oleje, szamba, kręgi studni itp.
 • Makrowłókno zastępuje tradycyjne zbrojenie siatkami stalowymi i włóknami zbrojeniowymi
 • Makrowłókna dodane do mieszanki betonowej pełnią rolę zbrojenia zmniejszającego skurcz plastyczny i ograniczającego powstawania rys skurczowych w stwardniałym betonie.
 • Do stosowania w mieszankach betonowych przeznaczonych do betonów natryskowych, jastrychach i zaprawach
 • Dodatek włókien polimerowych eliminuje stosowanie drogiego i często nieefektywnego zbrojenia przeciwskurczowego z siatki stalowej.
CECHY Makrowłókien
 • Doskonałe zakotwienie włókien w matrycy betonowej dzięki wyjątkowej i innowacyjnej konstrukcji włókna
 • Podwójne działanie – zapewnienie nośności konstrukcji i zabezpieczenie przed tworzeniem się rys
 • Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie i sztywność w połączeniu z lekkością i plastycznością czynią makrowłókna BAUMEX wyjątkowo efektywnymi
 • Dzięki łatwości rozprowadzania, makrowłókna eliminują powstawanie „jeży” i zapewniają jednorodną, trójwymiarową strukturę
 • Właściwości włókien pozostają niezmienione nawet w przypadku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych
 • Bardzo wysoka ekonomiczność dzięki możliwości zmniejszenia grubości płyty betonowej, małemu dozowaniu oraz niskim kosztom wbudowania, transportu i składowania
 • Bardzo wysoka odporność chemiczna makrowłókien na utlenianie i korozję spowodowaną chlorkami, siarczanami, pleśnią, rdzą, itp., szczególnie w środowiskach agresywnych wywołanych bliskością wody morskiej, wpływami atmosfery wielkoprzemysłowej
 • Nie wywołują zakłóceń magnetycznych, dzięki temu szczególnie przydatne np. w konstrukcjach związanych z budownictwem szpitalnym lub magazynach z automatycznym składowaniem towarów.
DOZOWANIE Makrowłókna

Makro włókna polimerowe BAUMEX® stosuje się w ilościach od 1,5 do 3,5 kg/m3 mieszanki betonowej lub według wytycznych wskazanych w opracowaniu technicznym posadzki.

MIESZANIE

W betoniarni, makrowłókna polimerowe BAUMEX® dozuje się wagowo do zasobnika po ostatniej frakcji kruszywa przed cementem, wodą i plastyfikatorem. Możliwe jest również dodawanie włókien polimerowych BAUMEX® bezpośrednio do betonowozu, wówczas należy dozować je stopniowo - 1 op. / 30 sek. do gotowej mieszanki betonowej.

 

CZAS MIESZANIA

W betoniarni, czas mieszania może zostać zachowany pomimo dodania włókien. Po przyjeżdzie betonowozu na budowę, przed jego opróżnieniem, należy dodatkowo wymieszać mieszankę betonową przez 1-2 minuty na najwyższych obrotach mieszalnika.

W przypadku dozowania włókien bezpośrednio do betonowozu, przed jego opróżnieniem należy mieszankę betonową dodatkowo wymieszać na najwyższych obrotach mieszalnika z zachowaniem zasady: 1 minuta dodatkowego mieszania na 1 m3 betonu (np. 6 m3 betonu = 6 minut). Minimalny czas mieszania – 3 minuty.

pdf Karta techniczna makro włókna polimerowe Baumex®

 

Kup w sklepie

 

 

Makro włókna polimerowe 

Fot. Makrowłókna polimerowe Baumex®

 

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami BAUTECH. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pi-semnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

OPAKOWANIA

Worki 6 kg

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach.

 

DANE TECHNICZNE MAKROWŁÓKNA
Materiał matryca polimerowa o wysokiej gęstości i wytrzymałości
Długość 39 mm
Średnica 0,78 mm
Kształt włókna pojedyncze (monofilament) o kształcie fali-stym
Wytrzymałość na rozciąganie

800 N/mm2

Moduł elastyczności 7,1 GPa

 

Kup w sklepie

 

 

Paleta, włókno polimerowe

 

Zamów telefonicznie Sklep internetowy

 

 

Tagi: makrowłókna, włókna polimerowe, zbrojenie, włókno rozproszone

  OUR CLIENTS

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg

Call Phone +48 22 716 77 91

Contact details

© 2020 All right reserved. BAUTECH sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, share capital: 51 000 PLN, bank account PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency