Bautech Industrial and Decorative Flooring
Other countries
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Home page » Industrial » Systems & products » Polished concrete » Dye » Terratint
Polished cocnrete

Preparat barwiący Terratint do betonów szlifowanych i polerowanych

TERRATINT®

Wodny, powierzchniowy preparat barwiący do betonów szlifowanych i polerowanych

 


nanotechnology-bautech

TERRATINT – wodny preparat barwiący do betonowych posadzek szlifowanych. Zmienia szarą, zwykłą powierzchnię w dekoracyjną, barwną i trwałą nawierzchnię betonową.

 

ZASTOSOWANIE
 • Do wykonywania kolorowych, gładkich, odpornych na ścieranie i intensywne użytkowanie, szlifowanych posadzek betonowych na nowych oraz remontowanych podłożach betonowych.
 • Idealny do centrów handlowych, sklepów, zakładów produkcyjnych, szkół, lotnisk, dworców, salonów samochodowych, mieszkań oraz obiektów sakralnych.

For professional use only.

CECHY WYROBU
 • Wygląd zbliżony do szlachetnych wykładzin naturalnych
 • „Lustrzana” gładkość i połysk
 • Długa żywotność
 • Łatwość wykonania
 • Uniwersalność zastosowań
 • Szeroka paleta kolorów
WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac powinna wynosić +5°C - +30°C. W trakcie wykonywania powierzchnię należy chronić przed wilgocią, przeciągami, promieniowaniem słonecznym itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem itp. zanieczyszczeniami.

Przygotowanie podłoża

Proces szlifowania zaczynamy z wykorzystaniem dysków diamentowych metalowych Klindex DT 0 umiejscowionych na planetario. Podłogę należy wyszlifować do uzyskania perfekcyjnie równego poziomu. Proces powtarzamy z wykorzystaniem dysków metalowych Klindex DT 1, DT 2. Nie wolno podjeżdżać pod ściany ze względu na możliwość powstania wyrw, zalecana bezpieczna odległości 5 cm. Zaleca się również pracę „na krzyż”, (szlifować powierzchnie najpierw z dołu do góry i z góry na dół, a następnie z prawej do lewej strony i z powrotem). Przy pracy z dyskami diamentowo metalowymi DT należy używać Aktivatora w celu ostrzenia diamentów. Po zakończeniu pracy z dyskiem DT2 należy posadzkę odkurzyć oraz przemyć.

Kolejnym etapem jest aplikacja TERRASEAL, zgodnie z kartą techniczną produktu. Preparat należy nanosić na suchą nawierzchnię metodą natryskową i rozprowadzić mopem mikrofibrowym do uzyskania całkowitego pokrycia nawierzchni aby podłoga pozostała mokra przez 15 min., w miejscach wysychających szybciej powtórzyć aplikację. Następnie należy odczekać 3-6 godz. w zależności od wentylacji pomieszczenia.

Następny etap to praca z wykorzystaniem dysków polerskich. Etap ten zapewni ostateczną eliminację płytkich rys. Pracę rozpoczynamy z wykorzystaniem diamentów Klindex MCK 3.

Warunkiem aplikacji preparatu TERRATINT jest zakończenie etapu szlifowania betonu pierwszymi, plastikowymi narzędziami diamentowymi MCK3. Następnie podłoże należy dokładnie odkurzyć i umyć przy pomocy myjki wodnej.

pdf KARTA TECHNICZNA preparat barwiący do betonów szlifowanych i polerowanych

 

Beton polerowany barwiony na czarno Beton polerowany barwiony na niebiesko Beton polerowany barwiony na zielono Beton polerowany barwiony na fioletowo

Zdjęcia poglądowe. Efekt na twojej posadzce może się różnić.

 

 

Proces rozkładania

Na przygotowane, zgodnie z instrukcją, podłoże należy przy pomocy wałka gąbkowego lub mopa mikrofibrowego (zwilżonego wodą) nanieść preparat tak, aby zapewnić równomierne jego rozprowadze-nie bez pozostawiania kałuż. Następnie należy pozostawić preparat do wyschnięcia (15-30 min.).

Po wyschnięciu należy przystąpić do kolejnego etapu polerowania powierzchni betonu używając dysków diamentowych MCK4. Po zakończeniu tego etapu można przystąpić do aplikacji drugiej war-stwy preparatu by uzyskać intensywniejszy kolor. Proces przygoto-wania podłoża i aplikacja są identyczne jak przy pierwszej warstwie.

Następnym etapem, po wyschnięciu drugiej warstwy preparatu, jest wypolerowanie posadzki używając diamentów MCK 5, MCK 6 i MCK 7 oraz wybłyszczenie przy użyciu padów z naturalnego włosia i zastosowaniu preparatu TERRACOAT zgodnie z kartą techniczną produktu.

UWAGA! Przed przystąpieniem do prac związanych ze szlifowaniem zaleca się wykonanie próbnego fragmentu posadzki o powierzchni ok. 5m2 w celu określenia zużycia narzędzi, ilości aplikowanej chemii oraz określenia możliwości uzyskania ostatecznego efektu.

Ubytki w posadzce, powstałe wskutek obróbki mechanicznej, należy uzupełnić preparatem TERRAFILL zgodnie z kartą produktu.

Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia w podłożu należy odtworzyć w ułożonej warstwie zaprawy TERRATOP i finalnie wypełnić masą dylatacyjną BAUFLEX.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody, skórę umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE
 • Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w do-brej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy BAUTECH. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymaga-ją formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.
 • Powierzchnia wykonanej posadzki może wykazywać różnice w odcieniu i nasyceniu barwy, wyglądzie (nierównomierny, zbliżony do naturalnego rozkład kruszyw, ubytki w kruszywie) w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. - nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe posadzki. Zróżnicowanie kolorystyczne posadzki może być również wynikiem niejednorodnego podłoża betonowego.
OPAKOWANIA

Butelki plastikowe 1L lub kanistry 5L.

 

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

 

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania

produkt gotowy do użycia

Wydajność

ok. 10 - 20 m2 na 1 litr dla pojedynczej warstwy

Temperatura stosowania

od +5°C do + 30°C

Czas schnięcia*

15-30 minut

Kolorystyka

TTN01 - czarny
TTN02 - niebieski
TTN03 - zielony
TTN04 - fioletowy 

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

 

 

Tagi: barwienie betonu, preparat barwiący, barwnik, beton szlifowany, beton polerowany, tint

  OUR CLIENTS

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg

Call Phone +48 22 716 77 91

Contact details

© 2021 All right reserved. BAUTECH sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, share capital: 51 000 PLN, bank account PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency