Bautech Industrial and Decorative Flooring
Other countries
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Home page » Industrial » Systems & products » Hardened concrete floors » Accomplishments » Factory shop floor

Posadzka przemysłowa w hali produkcyjnej

Posadzka przemysłowa szara w hali produkcyjnej

 

 

Posadzka przemysłowa w hali fabrycznej

Lokalizacja: Kazachstan 
Inwestor: Fabryka Plyt Styropianowych, Kapczagaj

Generalny wykonawca: TOO NKM, Ałma-Ata

 

Technologia: posadzka betonowa utwardzana Multitop® Enduro, DST

Powierzchnia: 3000 m2
Rodzaj obiektu: hala produkcji

 

Rok wykonania: 2011

 

Hala produkcyjna fabryki styropianu miała zostać wyposażona w posadzkę przemysłową trwałą (ruch wózków widłowych) i odporną na obciążenia statyczne (punkty, w których stoją wielotonowe maszyny i urządzenia). Dodatkowym warunkiem było wykonanie posadzki w dwóch kolorach: szarym naturalnym i ceglastym. Czerwona posadzka betonowa miała być ułożona na ciągach komunikacyjnych.

Wybrano materiały Bautech - utwardzacz do posadzek przemysłowych Multitop® Enduro. Wykonawca posadzki musiał wykazać się praktyką w zabudowywaniu w posadzce kanałów technologicznych otwartych od góry i przykrywanych stalowymi pokrywami. Zagęszczenie tych kanałów w posadzce przemysłowej w hali spowodowało konieczność wykonania nietypowych układów szczelin dylatacyjnych.

 

Potrzebujesz taką posadzkę przemysłową?

 

Zadaj pytanie

Ujście mieszalnika na posadzce przemysłowej

Ceglasta posadzka przemysłowa w hali fabrycznej

Kanał technologiczny z pokrywami w posadzce przemysłowej

Pola elementarne posadzki przemysłowej ograniczone kanałami technologicznymi


Maszyny na posadzce przemysłowej w fabryce

  OUR CLIENTS

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg

Call Phone +48 22 716 77 91

Contact details

© 2020 All right reserved. BAUTECH sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, share capital: 51 000 PLN, bank account PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency