Bautech Industrial and Decorative Flooring
Other countries
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Home page » About us » Blog » Blog » Rola włókien stalowych w zbrojeniu betonu
Tuesday, 14 May 2013 20:22

Rola włókien stalowych w zbrojeniu betonu

Rate this item
(4 votes)
Włókna stalowe

Włókna stalowe Baumix® do zbrojenia betonu - jesteśmy producentem.

Beton zbrojony włóknami stalowymi jest materiałem kompozytowym składającym się z cementu, kruszyw mineralnych, wody, dodatków i domieszek oraz włókien stalowych. Dodatek odpowiedniej ilości włókien stalowych zmienia zasadniczo charakter betonu konwencjonalnego, który z materiału kruchego staje się pseudo-plastycznym i po przekroczeniu naprężeń pierwszej rysy nadal wykazuje swą nośność nie ulegając zniszczeniu. Dodatek włókien stalowych powoduje uzyskanie nowej struktury połączenia składników betonu, w którym powstawanie spękań skurczowych w fazie wiązania betonu zostaje rozproszone, a ich wielkość znacznie zredukowana.

 

  

 

 

Producent włókien stalowych - Dzwoń!

tel. (22) 716 77 91

  

Gdzie stosowane są włókna

Włókno stalowe - przekrój

Okrągły przekrój naszych włókien - łatwo mieszają się w betonie

Z racji swych wyraźnie korzystnych cech fizycznych beton zbrojony włóknami stalowymi znalazł szerokie zastosowanie w budownictwie i stał się idealnym materiałem na posadzki hal przemysłowych: fabrycznych, magazynowych, handlowych i targowych oraz na nawierzchnie komunikacyjne.

Zbrojenie włóknami stalowymi płyt nośnych posadzek przemysłowych i nawierzchni komunikacyjnych pozwala na uzyskanie konstrukcji znacznie bardziej wytrzymałych (przy zmniejszonej ich grubości) i o wyraźnie podwyższonej trwałości w porównaniu z konstrukcjami z betonu i żelbetu konwencjonalnego.

Włókna stalowe BAUMIX 60, o w pełni dopracowanej geometrii i cechach materiałowych, wytwarzane są przez naszą firmę z wysokiej jakości ciągniętego na zimno drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości. Haczykowato zagięte końce, które stopniowo ulegają deformacji przy ich wywlekaniu z betonu, są najkorzystniejszym sposobem zakotwienia włókien w betonie.

Efektywność włókien stalowych zależy od ich dozowania oraz od ich cech fizycznych, jak wytrzymałość, odkształcenie przy zerwaniu, średnica, długość, zakotwienie.

 

Dlaczego smukłość jest ważna?

Podstawowym parametrem decydującym o efektywności włókien stalowych, to znaczy potrzebnego dozowania dla uzyskania określonej równoważnej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu, jest smukłość, czyli stosunek długości do średnicy włókna stalowego. Im wyższa smukłość włókna, tym większa jego efektywność, to znaczy tym niższe jest jego dozowanie.

 

Ile włókien na metr sześcienny betonu?

Bloki włókien stalowych od producenta

Świeżo wyprodukowane włókna stalowe Baumix® pakowane są w kartonowe pudełka po 20kg.

Włókna stalowe BAUMIX 60 stosuje się w ilościach od 15 do 40 kg/m3 mieszanki betonowej. W posadzkach przemysłowych i nawierzchniach komunikacyjnych najczęściej stosowanymi są dozowania w wysokości od 15 do 25 kg/m3.

Określenie niezbędnej ilości włókien w 1 m3 odbywa się na etapie projektowania posadzki, a minimalne dozowanie włókien nie powinno być mniejsze niż 15 kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie i wzajemną współpracę między włóknami. Teoretycznie rzecz biorąc istnieje możliwość wariantowania rozwiązań, np. cieńsza płyta posadzki przy większej ilości włókien lub grubsza płyta z minimalnym ich dozowaniem.

 

Kiedy dodawać włókna?

Włókna stalowe BAUMIX 60 traktuje się przy produkcji betonu jako dodatkową frakcję kruszywa, dodając je jako ostatnią frakcję, tzn. zawsze po piasku i żwirze, a przed cementem, wodą i domieszkami uplastyczniającymi.

Zbrojenie włóknami stalowymi BAUMIX 60 zapewnia, przy równoczesnym przestrzeganiu właściwej receptury betonu, to jest klasy wytrzymałościowej min. C20/25, przy ograniczonej z uwagi na skurcz ilości cementu, wskaźniku w/c ≤ 0,5, odpowiednim uziarnieniu kruszywa, eliminację rys skurczowych, co jest niezmiernie ważne dla nawierzchni monolitycznych wykańczanych warstwą trudnościeralną w technice suchej posypki utwardzajdcej (DST).

 

Włókna a zbrojenie siatką

Płyta posadzki przemysłowej czy nawierzchni komunikacyjnej wykonana z betonu zbrojonego włóknami stalowymi przy użyciu wysoko wydajnego włókna stalowego Baumix 60 jest tańsza od płyty zbrojonej siatkami stalowymi dzięki eliminacji kosztownego ich układania, a posiada ważną zaletę braku w niej rys oraz wykazuje wysoką odporność na pękanie, wyjątkowo wysoką odporność na uderzenia i obciążenia dynamiczne, imponującą zdolność pochłaniania energii, wysoką odporność na zmęczenie, wysoką wytrzymałość na ścinanie, mniejszą ścieralność oraz większą odporność na korozję.

Tych cech, niezmiernie istotnych dla trwałości posadzek przemysłowych i nawierzchni komunikacyjnych, nie posiadają nawierzchnie betonowe zbrojone siatkami stalowymi.

 

Zapraszamy, zadzwoń teraz!

 

Zobacz też:

Włókna polipropylenowe 

Kontakty do naszych przedstawicieli regionalnych

 

 

 

Sign in to comment

  OUR CLIENTS

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg

Call Phone +48 22 716 77 91

Contact details

© 2020 All right reserved. BAUTECH sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, share capital: 51 000 PLN, bank account PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency