Bautech Industrial and Decorative Flooring
Other countries
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Monday, 08 April 2013 11:44

Posadzki polimerowe

Rate this item
(4 votes)
Posadzki polimerowe

Posadzka polimerowa Baufloor® w piekarni.

Posadzki polimerowe dzięki zastosowaniu dwóch spoiw wykazują zalety zarówno nawierzchni cementowych jak i żywicznych. Charakteryzują się one dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na transport kołowy, uderzenia i bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Choć pierwsze tego typu rozwiązania stosowano już w latach 60-tych ubiegłego wieku, to dopiero teraz pojawiające się na rynku nowe emulsje i dyspersje tworzyw sztucznych do mieszania ze spoiwem cementowym doprowadziły do rozwoju PCC - podłóg polimerowych.

 

Zapytaj

 

Firma BAUTECH, wychodząc naprzeciw nowoczesnym technologiom i oczekiwaniom firm wykonawczych, wprowadziła na rynek cienkowarstwowy system posadzki polimerowej-cementowej pod nazwą BAUFLOOR. Posadzki polimerowe Baufloor to mieszanina wysokosprawnych cementów modyfikowanych polimerami, twardych kruszyw i pigmentów. Integralną częścią systemu jest preparat BAUBOND do wykonywania warstwy sczepnej, mostkującej naprężenia pomiędzy istniejącym podłożem betonowym a cienkowarstwową wylewką polimerową. Posadzka polimerowa BAUFLOOR służy do wykonywania warstwy wierzchniej nowej posadzki betonowej bądź odnowienia starej, zniszczonej posadzki, tworząc estetyczną powłokę o znacznej żywotności. Oryginalna receptura sprawia, iż nawierzchnia polimerowa BAUFLOOR może zostać wykończona różnymi technikami, które pozwalają dopasować ją do indywidualnego charakteru wnętrza i wymagań inwestora. Niezależnie od sposobu wykończenia kluczową sprawą jest sprawdzenie, czy podłoże betonowe zostało prawidłowo przygotowane i czy spełnia następujące wymagania:

BAUFLOOR służy do wykonywania warstwy wierzchniej nowej posadzki betonowej. Może być także stosowany do odnawiania starych, zniszczonych nawierzchni, na których tworzy wytrzymałą powłokę.

Oryginalna receptura sprawia, że nawierzchnia BAUFLOOR może być wykańczana różnymi technikami, które pozwalają na dopasowanie nawierzchni do indywidualnego charakteru wnętrza czy też do wymagań inwestora.

Niezależnie od sposobu wykończenia, najważniejszym etapem prac jest prawidłowe przygotowanie betonowego podłoża.

Zapytaj

 

Odpowiednio przygotowane podłoże pod posadzkę polimerową powinno spełniać następujące wymagania:

  • wytrzymałość na odrywanie musi wynosić przynajmniej 1,5 MPa
  • w mieszance betonowej nie mogą znajdować się kruszywa porowate
  • beton powinien być zawibrowany
  • powierzchnia betonu musi być wolna od mleczka cementowego oraz zanieczyszczeń
  • wyrównana i wyczyszczona powierzchnia betonu musi posiadać chropowatość minimum 2 mm (ale nie więcej niż 1/3 grubości warstwy wylewki polimerowej BAUFLOOR).

   

Posadzka polimerowa w piekarni

Posadzka cienkowarstwowa polimerowa w piekarni

Powierzchnię betonu należy sprawdzić pod kątem możliwych zanieczyszczeń, pęknięć i innego rodzaju pogorszenia jakości. Uszorstnienia i czyszczenia powierzchni dokonujemy poprzez jej śrutowanie lub frezowanie. Należy przeprowadzić czyszczenie całej powierzchni, również wzdłuż ścian i słupów. Po wyczyszczeniu, podłoże betonowe należy ocenić, czy konieczne jest wyrównanie zagłębień, naprawienie spękań, zniszczonych krawędzi itp. Jeśli tak, to wykonujemy naprawy i miejsca te ponownie uszorstniamy.

Po dokonaniu obróbki powierzchnia betonu musi zostać dokładnie wyczyszczona. Najlepszym sposobem jest zamiecenie, a następnie zmycie ciśnieniowe.

Bardzo ważną sprawą w procesie przygotowywania podłoża jest jego nawilżenie.

Beton należy nawilżyć w czasie lub po przeprowadzeniu czyszczenia. W zależności od temperatury i porowatości nawierzchni, nawilżanie należy rozpocząć co najmniej na 24 godz. przed układaniem systemu i przeprowadzać je kilkakrotnie.

Nasze Posadzki polimerowe nie posiadają żadnych szczególnych wymagań odnośnie szczelin. Regułą jest, że szczeliny dylatacyjne podłoża betonowego powinny być w nich odwzorowane. W związku z powyższym musimy je rozplanować przed wykonaniem wylewki. Na tak przygotowane podłoże możemy wejść z systemem polimerowej posadzki BAUFLOOR.

Mieszalnik do wylewki polimerowej

Mieszanie wylewki polimerowej w mieszalniku i wylewanie.

W procesie mieszania czas oraz dodanie właściwej ilości wody są czynnikami decydującymi o uzyskaniu poprawnej urabialności oraz o efektywności działania systemu BAUFLOOR.

Wymieszaną z wodą warstwę sczepną BAUBOND nanosimy za pomocą twardej szczotki w ilości 1,5 – 2,5 kg/m2.

Świeżo wymieszaną wylewkę polimerowo-cementową BAUFLOOR dostarczymy za pomocą pompy, taczek, kastr na miejsce układania, rozlewamy ją na mokry BAUBOND (nie można dopuścić do jego wyschnięcia) i rozprowadzamy za pomocą zgarniaka dystansowego. Przy wykończeniu zacieranym zgarniak można zastąpić listwą ustawioną na szalunku z kątowników.

 

Zobacz: wykonanie posadzki polimerowej na rysunkach

 

Film: Jak wykonać posadzkę polimerową cienkowarstwową

  

 

Należy utrzymywać zalecaną grubość warstwy. W szczególności należy przestrzegać grubości maksymalnej, której przekroczenie może spowodować pęknięcia i nierówności.

Tak przygotowaną wylewkę obrabiamy w zależności od przyjętej techniki wykończenia:

 

Posadzka polimerowa BAUFLOOR zacierana

Posadzka polimerowa zacierana gładka

Wylewkę można zagęścić pływającą listwą wibracyjną, następnie należy ją dokładnie wygładzić przy użyciu dużej pacy stalowej. Po stwardnieniu nawierzchni do tego stopnia, że będzie można na nią wejść bez zostawiania zbyt głębokiego śladu, przystępujemy do zacierania mechanicznego. Natychmiast po jego zakończeniu całość impregnujemy preparatem BAUSEAL.


Posadzka polimerowa BAUFLOOR PRESSBETON z odciskanym wzorem

Posadzka polimerowa ze stemplowanym wzorem

W odpowiednim momencie odciskamy żądany wzór przy użyciu form PRESSBETON po uprzednim naniesieniu specjalnego rozdzielacza, zapobiegającego przywieraniu form do nawierzchni. Po związaniu wylewki należy zmyć rozdzielacz, a następnie zaimpregnować suchą nawierzchnię preparatem BAUSEAL.


Posadzka polimerowa BAUFLOOR wałkowana

Posadzka polimerowa wykończona wałkiem kolczastym

Powierzchnię obrabiamy wałkiem kolczastym, aż będzie ona wystarczająco odpowietrzona, równa i nie będą występowały żadne nieregularności. Bezpośrednio po tym jak stwierdzimy, że możemy bezpiecznie wejść na posadzkę, należy przykryć ją folią albo nanieść na suchą powierzchnię preparat pielęgnacyjny BAUSEAL.


 

Zapytaj

 

 

Różnorodność technik wykończeniowych systemu posadzek polimerowych BAUFLOOR i wręcz nieograniczone możliwości komponowania faktury z szeroką gamą kolorystyczną czynią tę posadzkę produktem o wielu obliczach. Uniwersalność tego systemu powoduje, że znajduje on zastosowanie w halach magazynowych, produkcyjnych, garażach, parkingach, restauracjach i pubach, tarasach, patiach oraz obiektach sakralnych.

BAUFLOOR wprowadza nowe standardy na rynku chemii budowlanej. Jeden produkt, jeden wykonawca, wiele możliwości, o których decyduje inwestor i architekt.

  

 

Składniki posadzki Polimerowej

Oczyszczone podłoże betonowe

+

BAUGRUNT-Banka-5L

+

Warstwa sczepna

+

Worek-BauFloor

+

Impregnat do posadzki betonowej

Uszorstnione podłoże betonowe  Impregnat Baugrunt® Warstwa sczepna Baubond® Wylewka polimerowo-cementowa Baufloor® Impregnat do posadzek Bauseal®

  

  

Zapraszamy, zadzwoń teraz!

Zapytaj

 

Zobacz też: Galeria Posadzek Polimerowych 

 

 

 

Sign in to comment

Call Phone +48 22 716 77 91

Contact details

© 2020 All right reserved. BAUTECH sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, share capital: 51 000 PLN, bank account PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency