Bautech Industrial and Decorative Flooring
Other countries
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Bautech

Bautech

Website URL:

Targi BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS

Friday, 28 September 2018 12:37 Published in NEWS

20180926_105207 20180926_105232

Building Industry Solutions 

26 wteśnia Ptak Expo


Targi Building Industry Solutions w Ptak Expo jest spotkaniem dla sektora budownictwa przemysłowego dla przedstawicieli obszarów rozwoju, finansowania i realizacji aż po eksploatację i bieżące utrzymanie oraz konserwację inwestycji.

Bautech prezentuje doświadczenie w projektowaniu, budowaniu i utrzymaniu posadzek dla obiektów kubaturowych na terenie Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw.

Warszawa i jej okolice są jednym z największych rynków budowy obiektów wielko kubaturowych w Europie Środkowej. Bautech jest dostawcą najwyższej jakości technologii budowlanej dla sektora.

 

 

Bautech na BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018

Monday, 03 September 2018 22:58 Published in NEWS

building-industry-solutions-2_grafika

Międzynarodowe targi budownictwa przemysłowego i infrastruktury to wydarzenie prezentujące budownictwo kubaturowe,  kolejowe,  drogowe i wodne. Targi są platformą promocji najnowszych i najlepszych produktów w branży, wskazując na trendy i zmiany zachodzące na rynku B2B.

Targi gromadzą przedstawicieli wszystkich obszarów biznesu: od rozwoju, finansowania i realizacji poprzez marketing, aż do eksploatacji i użytkowania nieruchomości. Bautech uczestniczy w BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS, by zaprezentować swoje produkty a także doświadczenie i wsparcie w profesjonalnym przygotowaniu posadzek dla obiektów przemysłowych. 

Termin: 26-28 Października, 2018

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe Ptak Warsaw Expo Nadarzyn

Oficjalna strona internetowa: https://warsawexpo.eu/wydarzenie/building-industry-solutions-2018/

 

 

Obowiązek Informacyjny RODO

Wednesday, 20 June 2018 21:25 Published in ABOUT US

Szanowny Kliencie,  

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. 

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z naszych usług, stron www, sklep internetowego naszej firmy. Dlatego zanim Pani/Pan rozpocznie korzystanie z naszych usług i stron , prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Pani/Pana prywatność. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie może Pani/Pan wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

Bautech sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie kod pocztowy 05-500, przy ul. Staszica 25 jako Administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas :

 1. zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania
 2. zbierania danych z formularzy na stronach internetowych

w szczególności zbieramy: 

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do kontaktu
 • imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy lub zamówienia
 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  
 • ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Bautech Sp z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie

 • podmiotom, z którymi Bautech Sp z o.o. ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Bautech sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług doradczych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Bautech sp z o.o.,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Bautech sp z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Bautech sp z o.o.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Administratorze może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie e-mail na adres: . Na każde zapytanie zostanie udzielona odpowiedz w czasie do 14 dni roboczych

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Pressbetonowy bruk w Muzeum Emigracji

Thursday, 08 June 2017 13:11 Published in DECORATIVE
Bruk, stare walizki, zabytkowa ławka

 

Projekt: Muzeum Emigracji, Gdynia, Dworzec Morski, nabrzeże Francuskie, ul. Polska 1


Technologia: Nawierzchnia dekoracyjna Baufloor® Press

W gdyńskim muzeum użyto też dwóch innych naszych systemów posadzkowych - zobacz artykuł

 

Stację kolejową oddającą klimat wyjazdów "na zawsze" do Ameryki zaaranżowano w Muzeum Emigracji przy pomocy pressbetonowej nawierzchni. Ładnie oddano wygląd nieregularnego, przedwojennego bruku.

Baufloor® Press daje się wykończyć na wiele kolorów, odcieni, połączeń z gładką nawierzchnią, innych wariacji nie do uzyskania prefabrykatem...

Wnętrza muzeum to nie parking z kostki i wymagają bruku bardziej wysublimowanego. W Muzeum Emigracji w Gdyni wykorzystano bautechowy Baufloor® Press - nieregularne kształty "kostek" były pożądane przez designera wnętrz muzeum.

Drugą zaletą Baufloor Press-u w tej realizacji była możliwość odciskania wzoru w posadzce we wnętrzach. Grubość betonowej płyty jest tu dostosowana do potrzeb obiektu (może wynieść ledwie 1 cm), wytrzymałości stropów.

W Baufloor Press nie musimy mieć szpar w nawierzchni, co we wnętrzach jest zaletą, łatwiej taką nawierzchnię myć, nie występuje penetracja wody wgłąb.

 

Projektujesz wnętrze, muzeum, wystawy, loftu, zabytku? Dekoracyjne posadzki Bautech są stworzone do tego typu projektów. Nasi doradcy techniczni i dział handlowy czekają. Zapraszamy!

 

Zadaj pytanie

Budynek Muzeum Emigracji w Gdyni

Budynek Muzeum Emigracji w Gdyni na nabrzeżu Francuskim. Dawny Dworzec Morski.

 

Brukowany peron w muzeum. Zielony historyczny wagon kolejowy

Z Rzeszowa do Chicago - to przesłanie inscenizacji stacji kolejowej w Muzeum Emigracji. Peron wybrukowany naszym Baufloorem Press.

 

Parowiec, witryna, pomarańczowa ściana, bruk

Jak uatrakcyjnić młodzieży historyczne fotografie? Pomarańczowy kolor ścian i pressbetonowa posadzka z odciśniętym brukiem. Zdjęcia wyeksponowane w ramach okiennych.

 

Połączenie bruk gładka posadzka betonowa

Połączenie nawierzchni pressbetonowej z gładką posadzką betonową, po prawej. Aranżacja industrialna, czerwoną cegłę na ścianach można wykonać w technologii Pressbeton® Vertical.

 

Bruk, wagon kolejowy, stacja Rzeszów

Peron zaaranżowanej w muzeum stacji kolejowej; nawierzchnia z naszego Bauflooru Press - wzór bruk czeski.

 

Podróż przez Amerykę, zielony wagon kolejowy, brukowany peron

Baufloor® Press można wykończyć tak, aby odciśnięty w betonie wzór miał kilka odcieni.

 

Brukowany korytarz muzeum

Do ciemnego bruku z Bauflooru Press jasne ściany, drewno i ciepłe światło.

Zielony wagon przy brukowanym peronie

Nieregularne kształty kostek bruku osiągnięte dzięki Baufloorowi Press.

 

Ciemne wnętrze muzealne, podłoga bruk klasyczny, cegła

Czerwona cegła na ścianach świetnie się komponuje z wzorem "klasyczny bruk".

 

Zadaj pytanie

 

Sample projects

 

 

Mikrocement Poznań

Tuesday, 06 June 2017 17:53 Published in ABOUT US

 

Mikrocementy Poznań, Wielkopolska

Podłoga mikrobetonowa Creativo Baufloor® - prowadzimy sprzedaż w Poznaniu, Swarzędzu, Luboniu, Puszczykowie, w gamie barw.

 

Poznań, mapka PolskiOpakowanie mikrocement

Zestaw mikrobetonu Creativo Baufloor® firmy Bautech

Produkujemy mikrocementy.
Sprzedajemy w Poznaniu:

 

Regionalny Manager ds. Inwestycji

Piotr Zawistowski

tel. 691 501 401

 

Centrum Obsługi Klienta

Magdalena Szychowska

tel. 22 716 69 54

tel. 22 716 77 91

 

Doradcy techniczni:

Doradztwo w zakresie doboru parametrów konstrukcyjnych płyt posadzkowych (grubość, ilość zbrojenia, parametry użytkowe), optymalizacja rozwiązań posadzkowych oraz dobór systemów wykończeniowych. Wypełnij formularz.

tel. 22 716 69 58

 

 

Co - oprócz mikrocementów - oferujemy klientom z Poznania?

 • Doradztwo - podpowiemy, czy mikrocement nadaje się na daną podłogę, ścianę, mebel, w zaleźności od stabilności konkretnego podłoża
 • Dobrą cenę - udzielimy rabat (zależny od wielkości zamówienia)
 • Spróbujemy przeszukać naszą bazę pod kątem wykonawcy z doświadczeniem w mikrcemencie, działającego w woj. wielkopolskim

 

 

Pytania i odpowiedzi

Targi budowlane Poznań Budma, mikrocement

Stoisko mikrocementów Bautech na targach BUDMA. Z reguły jesteśmy na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

 

Faktura posadzki mikrocement, mikrobeton

Jodełkowa faktura mikrobetonowej posadzki Creativo Baufloor®. Dostępna jest gama kolorów mikrocementu. Foto z realizacji naszymi materiałami w salonie masażu.

Mikrocement czy mikrobeton?

W Polsce częściej funkcjonuje nazwa mikrocement. Nie sądzimy, by Poznań, Swarzędz, Luboń miały tu jakąś specyfikę. Termin mikrobeton jest za to używany w świecie anglosaskim (micro concrete). Człon mikro ma genezę w cienkiej warstwie mikrocementu, a ta jest możliwa dzięki spoistości, którą zawdzięczamy dodatkowi polimerów do zaprawy. 

Czy mikrocement Bautech nadaje się na powierzchnie pionowe?

Tak. Oprócz posadzek, podłóg, które są głównym zastosowaniem, nasz mikrocement jest doskonały do pokrywania ścian i mebli.

Jaką grubość ma mikrocement?

Mikrocement Bautech ma 2-3 mm grubości, na co składa się kilka cieńszych warstw, układanych kolejno. Szczegóły w pdf karcie technicznej. Tak mała grubość jest możliwa dzięki dodatkowi polimerów, które nadają mikrobetonowi odpowiednią spoistość. Warto sobie uświadomić, na jaką grubość rozkłada się zwykły beton - typowa wylewka na styropianie w domu jednorodzinnym ma minimum 5 cm grubości, tradycyjny tynk cementowo wapienny na ścianie - ok. 1 cm. Mikrocement daje więc w porównaniu z tradycyjnymi zaprawami betonowymi spore możliwości w kwestii nie-podnoszenia poziomu zero podłogi, czy aranżacji, wykończenia ściany 18-metrowego mikroapartamentu. Creativo Baufloor® jest więc doskonałą technologią renowacyjną, choć oczywiście do nowowznoszonych budynków nadaje się jak najbardziej. 

Czy można układać mikrobeton na płytkach ceramicznych, płycie OSB, drewnie, płytach gipsowo-kartonowych?

Tak. Jeśli są odpowiednio stabilne. Tolerowana przez mikrocement jest pewna sprężystość płyt OSB na podłodze podniesionej, albo płyt g-k na ścianach. Pylenie starej wylewki betonowej można rozwiązać, rozkładając najpierw warstwę penetrującą naszej żywicy Baupox® 100GP. Więcej w pdf karcie technicznej.

Czy mikrocement można wykonać samemu?

Nie zalecamy tego. Istotnym składnikiem mikrocementu są żywice, które twardnieją przez polimeryzację, wydzielając przy okazji ciepło. Dla osoby, która nie miała do czynienia wcześniej z tym procesem, są to mało intuicyjne zjawiska, wszystko dzieje się szybciej niż przy powszechnie znanych zaprawach opartych na cemencie, parowaniu wody. Należy w bardzo precyzyjnych proporcjach zmieszać żywicę z utwardzaczem. Trudne może się okazać uzyskanie faktury - jodełki, która jest celowa i pożądana przez klientów. Oferujemy klientom z Poznania przeszukanie naszej bazy wykonawców, pod kątem ekipy posadzkarzy z Wielkopolski, mającej doświadczenie w rozkładaniu mikrobetonu.

Czy faktura jest "obowiązkowa"?

Rekomendujemy fakturę jodełkę lub koliste zacieranie. Można tę fakturę zrobić mniej lub bardziej widoczną. Można i bez faktury, ale po co, skoro ideą mikrocementu jest wprowadzenie do wnętrza industrialnego klimatu?

Jakie kolory są dostępne?

Kilkanaście barw, tu paleta. Najczęściej wykonuje się odcienie szarości.

Jaki jest wiek, nowoczesność technologii mikrocementowej?

Mikrocement czerpie ze spuścizny polimerobetonu, czyli materiału znanego od dawna, używanego m.in. do wyrobu prefabrykatów mających styczność z wodą. Polimerobeton jest bowiem uszczelnionym, nieprzeciekającym betonem. Zastosowania dekoracyjne, szczególnie w Polsce, przy warstwie o małej grubości są nowością. Pojawienie się i rosnącą popularność mikrobetonu wiążemy z trendem w kierunku prostej architektury, surowych wnętrz.

 

Dla kogo mikrocementy Bautech?

Zadzwoń do nas, jeśli jesteś:

 • Inwestorem z Poznania - wykańczasz apartament, willę, siedzibę firmy
 • Wykonawcą działającym w Wielkopolsce - chcesz zarabiać na technologii, której popularność rośnie
 • Architektem, projektantem projektującym dla wielkopolan - chcesz dodać do swojego portfela technologii wykończeniowych, które oferujesz wymagającym klientom
 
Zapraszamy! Nasi doradcy techniczni czekają na kontakt.

 

 

Sample projects

 

 

 

Zadaj pytanie

 

 

Streszcznie: poznań, mikro cement, mikro beton, żywice, nawierzchnie, podłogi, karton-gips, podłogi ozdobne, warstwa ozdobna, mieszkanie, dom, loft, firma

 

Concrete flooring at Emigration Museum

Friday, 02 June 2017 10:13 Published in DECORATIVE
Emigration Museum. Concrete floor, transatlantic ship

 

Project: Emigration Museum, Gdynia, Poland


Technologies:

1. Ultima Baufloor® decorative flooring screed, pick colour from the palette

2. Baufloor® Press paving

3. Terrazzo renovation (our X-Floor® system)

 

Three flooring systems were fitted into former marine station, which now serves as Emigration Museum. Plain concrete floor, stamped paving and terrazzo make background for exhibits.

How they perform, considering substantial visitor traffic and demand for aesthetics?

Most of the museum's space was fitted with Baufloor® concrete flooring screed. While it gives neat appearance to the interior, it originates from industrial flooring, thus being extraordinarily dust-proof.

Another technology utilized in the museum is Baufloor® Press paving. It moves visitors back in time, to early 20th century - scenery of the railway station with its paved platform and manufacture-workshop labour atmosphere.

Ultimately the existing old terrazzo - present in the station's hall and stairs - revived with our X-Floor® renovation technology.

All three flooring systems are pictured around.

 

Adapting historic interior? Bautech decorative flooring are designed for these projects. Our technical and sales teams are here to help.

 

Ask

Emigration Museum building, Gdynia

Emigration Museum edifice in Gdynia, Poland. Former marine station.

 

Youth busy with exhibits

Young people busy with exhibits, not the floor. Concrete makes background.

 

Museum interior, free Poland, Tadeusz Mazowiecki 1989

Stepping on the Bautech concrete floor, we can listen to historical speeches.

 

artificial nad natural light on concrete flooring

Variable is greyness of concrete: warm when artificial light falls onto the floor; cool - when sunlight diluted by clouds.

 

Ex-marine station hall with revived terrazzo

Ex-marine station hall with revived terrazzo.

 

Pving, train car, platform

Railway station arranged at the museum; the platform finished with our Baufloor Press - Czech pavement pattern.

 

Transamerica journey, green railway car, cobbled platform

Baufloor® Press surface features several shades of the colour chosen for the project.

 

Wnętrze bruk klasyczny cegła

Black and white photos call for attractive background: the floor had been finished with Baufloor® Press and the walls with red brick. Vertical surfaces can be finished to brick-look with Pressbeton® Vertical.

Open-work screens attached to concrete flooring

Perforated steel screens were bolted to the floor.

 

Museum exhibit, simple interior

How to revive the interior dominated by concrete? Red and yellow museum boards; wood on the walls.

 

Fiat 126p, vintage radio

Fiat 126p from the 70s, vintage radio and some heavier props could be put up on the Baufloor®. Our flooring concrete is also suitable for painting and sticking signs onto it (the arrow pictured). 

 

Emigration to America room

Concrete flooring matches both medieval and renaissance and 20th century exhibits, like modernist elevation. Note the steel framework bolted to the floor.

 

Ask

 

Sample projects

 

 

Concrete flooring for Museum of the Second World War

Wednesday, 31 May 2017 12:42 Published in DECORATIVE
Concrete flooring - Museum of the Second World War

 

Project: Museum of the Second World War, Gdansk, Poland

Technologies:

1. Bautech hardened concrete flooring, choice of colours

2. decorative Pressbeton® pavement

Area: main exhibition - 5 000 m2, entire building - 23 000 m2

 

Use: museums, exhibitions, fair grounds

 

One of Europe's largest historical exhibitions - Museum of the Second World War in Gdansk, Poland - is fitted with Bautech concrete flooring. That's approx 5 000 m2.

Hardened monolithic concrete delivers both unassuming aesthetics and durability. Vistors' footwear grind and polish the floor every single day - silicon particles, same as on sanpaper, find the way to the interior all day round. Select the proper hardener for your project to attain sufficient dustproofness. Our floors will resist daily machine wet cleaning.

Desire for adequate decoration was even as important here. Although wooden parquets used to be utilized in museums, with martyrdom related facilities modern concrete seems right. Science, etnographic, technical, art exhibitions can also benefit. Grey concrete floor and walls will remain in the background; exhibits - in highlight.

 

Working on similar project? Just call us! Our export team is here to deliver.

 

Ask

Museum of the Second World War edifice

Museum's 40,5-meter slanted tower with city view.

 

Round pillars in museum hall

Museum's hall features Bautech's hardened concrete flooring.

 

Raw concrete at museum's hall

Bautech's concrete flooring system delivered to the museum. Walls made of architectural concrete.

 

Ticket booth queue

Shortly after museum's inauguration - visitors' shoes grind the floor - both hardener and sealer had been selected accordingly.

 

Directional guidance for the blind

Directional guidance for the blind.

 

UNRRA parcel on a table

UNRRA parcel in austere postwar dwelling.

Museum display units

Window tables on Bautech flooring. Warm light coming from war-era lamps.

 

Arranged bombed out street

Pressbeton®-arranged war-era, bombed out street.

 

cloakroom, slanted wall, concrete

Museum's cloakroom finished with concrete; lockers, slanted wall.

 

Stairs, concrete pillars

With intense, natural light the flooring seems brighter. The stair direct visitors to main exhibition beneath ground level. Education and science departments, library and archives function in the compex as well. 

 

Windy

Tactile guidance attached to Bautech concrete flooring. Hall with elevators.

 

Ask

 

Sample projects

 

 

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 48

Call Phone +48 22 716 77 91

Contact details

© 2018 All right reserved. BAUTECH sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, share capital: 51 000 PLN, bank account PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency