Bautech Industrial and Decorative Flooring
Other countries
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Home page » Cooperation » Technical articles » Nowoczesna hala składowania płodów rolnych
Thursday, 31 October 2013 22:01

Nowoczesna hala składowania płodów rolnych

Rate this item
(5 votes)

Nowoczesny skład zbóż

Hala - magazyn płodów rolnych Wipasz. Pod dachem automatyczny system załadunkowy; w betonowej posadzce - przenośnik łańcuchowy.

Jak zbudować halę składowania zboża, produktów rolnych? Jakich materiałów użyć, jak wykonać posadzkę, w jakie urządzenia wyposażyć magazyn zboża? Tematykę budowy hali dla branży przetwórstwa rolnego przybliżamy na przykładzie magazynu firmy Wipasz w Krośnie k. Pasłęka.

Rozwiązania architektoniczno-budowlane

Przedmiotowy obiekt zaprojektowano jako jednokondygnacyjny niepodpiwniczony budynek magazynowy. Stalową konstrukcję dachu, w postaci dźwigarów kratowych, oparto na słupach żelbetowych. Ściany budynku wykonano w technologii monolitycznej, jako oporowe, umożliwiające składowanie surowców zbożowych do wysokości 10 m. Z uwagi na sprzyjające warunki gruntowo-wodne magazyn posadowiono bezpośrednio na monolitycznych stopach fundamentowych, stanowiących podparcie dla ścian oraz słupów żelbetowych. Halę magazynową wyposażono w monolityczny zsyp żelbetowy zagłębiony w ziemi do głębokości 4,0 m.

Posadzka hali została wykonana jako monolityczna utwardzona powierzchniowo w technologii Bautech Agro. Zastosowanie innowacyjnej posadzki bezdylatacyjnej, opartej na autorskim projekcie, umożliwiło wyeliminowanie ryzyka związanego z częstym powstawaniem uszkodzeń w obrębie przerw dylatacyjnych. Dla wzmocnienia posadzki zastosowano dodatek zbrojenia rozproszonego. Kluczowym kryterium przy wyborze systemu posadzkowego okazała się wysoka odporność na ścieranie (zużycie) oraz pylenie. W obiekcie zastosowano utwardzenie powierzchniowe płyty posadzkowej w technologii suchej posypki utwardzającej (DST – ang. dry shake topping) preparatem Bautop Enduro oraz impregnację powierzchniową Bauseal Enduro. Przyjęte rozwiązanie spełnia wymagania w zakresie odporności na ścieranie w najwyższej klasie A1,5, reakcji na ogień A1fl, a przesiąkliwość oleju na zaimpregnowanej płycie wynosi 0 mm.

Magazyn ziarna, zboża

Posadzka betonowa monolityczna wykonana jako bezdylatacyjna. Magazyn ziarna na pasze.

Wzdłuż budynku, bezpośrednio pod dachem magazynu zamontowano przenośnik stanowiący automatyczny system załadunkowy. Dzięki niemu możliwe jest składowanie surowców w magazynie oraz formowanie pryzm o wysokości 10m. Ponadto konstrukcja oraz wysokość magazynu umożliwia rozładunek surowców bezpośrednio w magazynie. Dzięki temu praktycznemu rozwiązaniu uzyskuje się jeszcze szybsze zasypanie hali magazynowej. Magazyn umożliwia dowolne jej zagospodarowanie, zgodne z potrzebami inwestora. Możliwe jest składowanie nie tylko surowców sypkich, ale także materiałów workowanych np. na paletach.

W płycie posadzki zagłębiono urządzenie do transportu poziomego w postaci przenośnika łańcuchowego. Rozwiązanie to umożliwia szybkie i sprawne opróżnienie magazynu.

Kolejną innowacją zastosowaną w przedmiotowym budynku jest system oddymiania i wentylacji. W związku z wysokim zagrożeniem pożarowym występującym w magazynach płaskich do składowania płodów rolnych Inwestor zdecydował się na wykorzystanie automatycznego systemu klap oddymiających. Klapy rozmieszczono równomiernie w obrębie przestrzeni poddachowej. Funkcja oddymiania uruchamiana jest automatycznie przez czujniki temperatury, zamontowane w każdej klapie, wyzwalające ładunek gazowy i otwierające klapę za pomocą siłownika pneumatycznego lub ręcznie, za pomocą skrzynki wyzwalającej. Funkcja przewietrzania jest realizowana za pomocą siłownika elektrycznego i automatycznego sterowania dla grup klap.

Zastosowanie klap oddymiających umożliwiło obniżenie klasy odporności ogniowej z klasy A do klasy E. Pozwoliło to na rozwiązanie problemów związanych z oświetleniem i wentylacją. System klap spełnia jednocześnie funkcje: oddymiania, wentylacji i oświetlenia. Zastosowane rozwiązanie umożliwiło znaczną redukcję kosztów.

Inwestor zdecydował się również na zastosowanie ocieplenia dachu w celu wyeliminowania zjawiska skraplania się wody pod jego powierzchnią. Jest to częsty problem występujący w magazynach płodów rolnych związany z potocznie nazywanym „oddychaniem zboża”. Izolacja cieplna pozwoliła zniwelować różnicę temperatur panującą wewnątrz magazynu, a temperaturą otoczenia (zarówno latem jak i zimą).

O inwestorze

elewatory zbożowe

Elewatory zbożowe firmy Wipasz

Firma Wipasz jest największym w Polsce producentem pasz dla drobiu, trzody i bydła oraz liderem w produkcji świeżego mięsa z kurczaka. W ciągu dziewiętnastu lat obecności na rynku firma zdobyła zaufanie hodowców i stała się najbardziej preferowaną marką mieszanek paszowych w Polsce.

Firma WIPASZ produkuje obecnie około 1 miliona ton pasz rocznie, wykorzystując głównie zboże zebrane z polskich pól. Priorytetem jest zachowanie wysokiej jakości wyrobów, ponieważ zgodnie z polityką firmy „Zdrowie Zwierząt to Zdrowie Konsumenta”. Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku i zachować najwyższy standard wyrobów Firma WIPASZ dysponuje nowoczesnymi liniami produkcyjnymi, własnymi laboratoriami do badań surowca i produktów oraz zatrudnia grono specjalistów z zakresu żywienia i hodowli zwierząt.

Rosnąca z roku na rok produkcja oraz wciąż zwiększający się asortyment mieszanek paszowych, koncentratów oraz dodatków mineralnych jest impulsem dla ciągłych modernizacji, a także zupełnie nowych innowacyjnych Inwestycji. Aby zaspokoić potrzeby rynku pasze produkowane są w pięciu wytwórniach zlokalizowanych w: Wadągu koło Olsztyna, Morągu, Krośnie koło Pasłęka, Międzyrzecu Podlaskim oraz Kole. Wyroby magazynowane są w elewatorach zdolnych pomieścić 250 tys. ton surowców zbożowych.

W ramach prowadzonej inwestycji na terenie Wytwórni Pasz WIPASZ w Krośnie koło Pasłęka w ubiegłym roku zrealizowano projekt budowy hali magazynowej o powierzchni użytkowej 1795 m2 i kubaturze 21192,2 m3.

 

Marek Cieślik

 

Artykuł opublikowany w kwartalniku "Agro Hale" nr 2/2013. Zdjęcia i materiały informacyjne dostarczyła firma Wipasz.

 

 

Zobacz też:

Więcej zdjęć z tej realizacji

Galeria posadzek dla agrobudownictwa 

 

Sign in to comment

  OUR CLIENTS

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg

Call Phone +48 22 716 77 91

Contact details

© 2020 All right reserved. BAUTECH sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, share capital: 51 000 PLN, bank account PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency