Bautech Industrial and Decorative Flooring
Other countries
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Home page » Cooperation » Technical articles » Komentarz Bautech do artykułu Iwony Bortniczuk z najnowszego numeru "Nowoczesnych Hal", wydawnictwo Elamed
Tuesday, 29 October 2013 13:47

Komentarz Bautech do artykułu Iwony Bortniczuk z najnowszego numeru "Nowoczesnych Hal", wydawnictwo Elamed

Rate this item
(1 Vote)

Mgr inż. Sylwia Świątek-Żołyńska

Bautech Sp. z o.o. Posadzki Przemysłowe i Dekoracyjne

 

Elektryczność statyczna wywołuje zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia człowieka w różnych sferach jego działalności, a zwłaszcza w środowisku pracy. Najostrzejsze wymagania dotyczą stref zagrożenia wybuchem, klasyfikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. Spełnienie tych wymagań zapewnia efektywną ochronę przed elektrycznością statyczną we wszelkiego typu obiektach komunalnych i przemysłowych oraz we wszelkich warunkach eksploatacyjnych.

Posadzki antyelektrostatyczne należy postrzegać jako integralny element strategii całościowej, która powinna obejmować m.in. sposób uziemienia maszyn i urządzeń oraz środki ochrony indywidualnej. Antyelektrostatyczne posadzki przemysłowe odgrywają znaczącą rolę w eliminowaniu niepożądanych wyładowań elektrostatycznych. Umożliwiają bowiem spływ ładunku z ciała człowieka noszącego przewodzące obuwie na powierzchnię posadzki, a następnie odprowadzają elektryczność statyczną poprzez zaprojektowane uziemienie.

Utwardzane powierzchniowo, betonowe posadzki antyelektrostatyczne o określonym składzie i konstrukcji spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania ochrony przez elektrycznością statyczną wg Polskich Norm: PN-E-05203:1992 p.2.4.11, PN-E-05204:1994 p.3.1.2.1 c, PN-EN 61340-5-1:2002 p. 5.2.3 oraz wytycznych WBP-84/MPChiL-04 p. 3.1.2.8, odnoszone do wszelkiego typu obiektów komunalnych i przemysłowych, w tym do stref zagrożenia wybuchem 0, 1, 2, 20, 21 i 22, klasyfikowanych zgodnie z normą PN-EN 1127-1:2001 p.6.3 oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. Kryterium niniejszej oceny stanowi najwyższa dopuszczalna rezystencja upływu (Ru), równoważna rezystencji względem uziemienia (Rg), spełniająca warunek kwalifikacyjny: Ru•Rg ≤1•106 Ω.

Warunkiem dopuszczenia do użytku posadzek i powłok antyelektrostatycznych w strefach zagrożonych wybuchem jest przeprowadzenie pomiarów oporu upływowego. Pomiary muszą być wykonane zgodnie m.in. z normą PN-92/E-05203 i przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Po przeprowadzeniu pomiarów wystawiony zostaje protokół pomiarowy, który jest podstawą dopuszczenia posadzki/powłoki do użytku.

Sign in to comment

  OUR CLIENTS

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg

Call Phone +48 22 716 77 91

Contact details

© 2020 All right reserved. BAUTECH sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, share capital: 51 000 PLN, bank account PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency