Bautech Industrial and Decorative Flooring
Other countries
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Tuesday, 26 June 2018 18:25

Wsparcie zakupu wyspecjalizowanych usług doradczych w zakresie optymalizacji działalności przedsiębiorstwa


fff


BAUTECH” WOJCIECHOWSKI, LICKIEWICZ, SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu: Wsparcie zakupu wyspecjalizowanych usług doradczych w zakresie optymalizacji działalności przedsiębiorstwa świadczone przez wyspecjalizowaną Instytucję Otoczenia Biznesu dla Bautech sp. z oo.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 – Rozwój MŚP, Typu projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Data przyznania dofinansowania: 19.10.2017r.

Celem projektu jest uzyskanie wsparcia doradczego, którego efektem końcowym będzie zwiększenie sprzedaży poprzez wprowadzenie nowych, ulepszonych i innowacyjnych produktów.

W projekcie opracowanie zostaną założenia dla zastosowania technologii teleinformatycznych ICT w celu automatyzacji procesów zarządczych firmy, umożliwiających wprowadzenie nowych produktów. W wyniku realizacji projektu powstanie szczegółowy plan wdrożenia i automatyzacji procesów realizowanych w ramach ww. systemów zarządzania jakością i środowiskiem w oparciu o najnowsze rozwiązania informatyczne co najmniej klasy BPM (Bussiness Portfoilo Management) i technologie cyfrowe. Opracowane zostaną ramy działań marketingowych, mające na celu zniwelowanie sezonowości produkcji.

Dofinansowanie projektu z UE: 96 240 zł

Call Phone +48 22 716 77 91

Contact details

© 2018 All right reserved. BAUTECH sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, share capital: 51 000 PLN, bank account PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency