Bautech Industrial and Decorative Flooring
Other countries
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)

PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ

fff
BAUTECH beneficjentem funduszy unijnych


Unia Europejska jako wspólnota krajów mierzy się z różnymi wyzwaniami gospodarczymi i  cywilizacyjnymi. Fundusze Europejskie pozwalają prowadzić działania na rzecz rozwoju poszczególnych regionów, wzmacniając gospodarki państw członkowskich. BAUTECH jest beneficjentem funduszy unijnych i realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską.


Poniżej lista projektów w trakcie realizacji:

Call Phone +48 22 716 77 91

Contact details

© 2021 All right reserved. BAUTECH sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, share capital: 51 000 PLN, bank account PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency